Propozycje kierunków rozwoju Krakowa
do Studium Uwarunkowań Przestrzennych
Kraków, Polska
opracowane w Atelier Loegler, 
autor: dr inż. arch. Romuald Loegler,
współpraca: mgr inż. arch. Bartłomiej Gowin

Zobacz pozostałe projekty

SKR Sala Koncertowa Rybnik
TYR Laboratorium_Badawcze_Muzeum_Tyrolskiego
NH3 Nowa_Huta_Przyszłości
OKN Biurowiec Oknoplast Kraków
HAD Hydro_A'DVICE
ANK_Archiwum Narodowe Kraków
MEG Muzeum_Egipt
DBL PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE DOBRY LEKARZ
DKR Dom_Kraków
NH1 Nowa Huta - Czyżyny
w górę