Propozycje kierunków rozwoju Krakowa
do Studium Uwarunkowań Przestrzennych
Kraków, Polska
opracowane w Atelier Loegler, 
autor: dr inż. arch. Romuald Loegler,
współpraca: mgr inż. arch. Bartłomiej Gowin

Zobacz pozostałe projekty

IBA Iconic_Bridge_Amsterdam
MAA Martial Arts Academy
SBK Salon_BMW_Kraków
RDH Hala_Sportowa_w_Radomiu
WLK_Warszawa-Łazienki-Królewskie
TYR Laboratorium_Badawcze_Muzeum_Tyrolskiego
MSL Muzeum_Solidarności
DKR Dom_Kraków
HAD Hydro_A'DVICE
PBD Pobiedziska
w górę