Dom w Krakowie
projekt opracowany w Atelier Loegler, 
autor: dr inż. arch. Romuald Loegler,
współpraca: mgr inż. arch. Krzysztof Siuta

Zobacz pozostałe projekty

APK_Apartamentowiec Kraków
MAA Martial Arts Academy
SRK Studium_Rozwoju_Krakowa
SKR Sala Koncertowa Rybnik
TSW Towarzystwo_Sportowe_Wisła - hala
CMK Centrum_Muzyki_Kraków
CTF_Rotunda / Changing the face
RDH Hala_Sportowa_w_Radomiu
KKK_Konkurs KOŁO Katowice
HAD Hydro_A'DVICE
w górę