Rewitalizacja Alei Róż
Nowa Huta, Polska
- II nagroda 2011 ( I nagroda nie przyznana)
opracowane w Atelier Loegler, 
autor: dr inż. arch. Romuald Loegler,
współpraca: mgr inż. arch. Bartłomiej Gowin

Zobacz pozostałe projekty

BER'11 Ambasada_RP_Berlin
BER'12 Ambasada_RP_Berlin
TSW Towarzystwo_Sportowe_Wisła - hala
ANK_Archiwum Narodowe Kraków
APK_Apartamentowiec Kraków
WLK_Warszawa-Łazienki-Królewskie
SBK Salon_BMW_Kraków
MEG Muzeum_Egipt
MHP Muzeum Historii Polski
MAA Martial Arts Academy
w górę