ZODIAK - OPRACOWANIE POKONKURSOWE DO REALIZACJI
Końcowy etap prac nad projektem Zagospodarowania Otoczenia przed Warszawskim Pawilonem Architektury Zodiak w Warszawie

Zobacz pozostałe projekty

TPL Teatr_Polski w Szczecinie
ARP Akademia_Rolnicza_Poznań
HAD Hydro_A'DVICE
SKR Sala Koncertowa Rybnik
NH2 Nowa Huta Aleja Róż
RDH Hala_Sportowa_w_Radomiu
DKR Dom_Kraków
TSW Towarzystwo_Sportowe_Wisła - hala
MHP Muzeum Historii Polski
MSL Muzeum_Solidarności
w górę