ZODIAK - OPRACOWANIE POKONKURSOWE DO REALIZACJI
Końcowy etap prac nad projektem Zagospodarowania Otoczenia przed Warszawskim Pawilonem Architektury Zodiak w Warszawie

Zobacz pozostałe projekty

TYR Laboratorium_Badawcze_Muzeum_Tyrolskiego
NH1 Nowa Huta - Czyżyny
DBL PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE DOBRY LEKARZ
GDN Dalmor_Gdynia
TPL Teatr_Polski w Szczecinie
MHP Muzeum Historii Polski
TSW Towarzystwo_Sportowe_Wisła - hala
HAD Hydro_A'DVICE
SKR Sala Koncertowa Rybnik
ANK_Archiwum Narodowe Kraków
w górę