Muzeum Solidarności
- projekt konkusowy opracowany w Atelier Loegler
autor: dr inż. arch. Romuald Loegler,
współpraca: mgr inż. arch. Krzysztof Siuta

Zobacz pozostałe projekty

ZDK Plac przed pawilonem ZODIAK w Warszawie
DKR Dom_Kraków
ANK_Archiwum Narodowe Kraków
CTF_Rotunda / Changing the face
WLK_Warszawa-Łazienki-Królewskie
MEG Muzeum_Egipt
FLO Filharmonia_Łódź
TYR Laboratorium_Badawcze_Muzeum_Tyrolskiego
FOL Filharmonia_Olsztyn
MAA Martial Arts Academy
w górę