Filharmonia w Łodzi
wielokrotnie nagrodzony, zrealizowany projekt budynku Filharmonii, opracowany w Atelier Loegler,
autor: dr inż. arch. Romuald Loegler,
współpraca: mgr inż. arch. Krzysztof Siuta

Zobacz pozostałe projekty

ANK_Archiwum Narodowe Kraków
MEG Muzeum_Egipt
WLK_Warszawa-Łazienki-Królewskie
CMK Centrum_Muzyki_Kraków
FOL Filharmonia_Olsztyn
TYR Laboratorium_Badawcze_Muzeum_Tyrolskiego
NH2 Nowa Huta Aleja Róż
TPL Teatr_Polski w Szczecinie
HAD Hydro_A'DVICE
DKR Dom_Kraków
w górę