Filharmonia w Łodzi
wielokrotnie nagrodzony, zrealizowany projekt budynku Filharmonii, opracowany w Atelier Loegler,
autor: dr inż. arch. Romuald Loegler,
współpraca: mgr inż. arch. Krzysztof Siuta

Zobacz pozostałe projekty

DBL PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE DOBRY LEKARZ
NH2 Nowa Huta Aleja Róż
BER'11 Ambasada_RP_Berlin
APK_Apartamentowiec Kraków
SBK Salon_BMW_Kraków
WLK_Warszawa-Łazienki-Królewskie
AGP Anti_Gravity_Park
MAA Martial Arts Academy
SKR Sala Koncertowa Rybnik
MSL Muzeum_Solidarności
w górę