Filharmonia w Łodzi
wielokrotnie nagrodzony, zrealizowany projekt budynku Filharmonii, opracowany w Atelier Loegler,
autor: dr inż. arch. Romuald Loegler,
współpraca: mgr inż. arch. Krzysztof Siuta

Zobacz pozostałe projekty

DKR Dom_Kraków
ANK_Archiwum Narodowe Kraków
AGP Anti_Gravity_Park
TSW Towarzystwo_Sportowe_Wisła - hala
WLK_Warszawa-Łazienki-Królewskie
ZDK_ZODIAK - WARSZAWA
SBK Salon_BMW_Kraków
SKR Sala Koncertowa Rybnik
MEG Muzeum_Egipt
HAD Hydro_A'DVICE
w górę