Filharmonia w Łodzi
wielokrotnie nagrodzony, zrealizowany projekt budynku Filharmonii, opracowany w Atelier Loegler,
autor: dr inż. arch. Romuald Loegler,
współpraca: mgr inż. arch. Krzysztof Siuta

Zobacz pozostałe projekty

TSW Towarzystwo_Sportowe_Wisła - hala
IBA Iconic_Bridge_Amsterdam
TPL Teatr_Polski w Szczecinie
MSL Muzeum_Solidarności
APK_Apartamentowiec Kraków
ANK_Archiwum Narodowe Kraków
DKR Dom_Kraków
RDH Hala_Sportowa_w_Radomiu
FOL Filharmonia_Olsztyn
NH3 Nowa_Huta_Przyszłości
w górę