Ambasada RP w Berlinie 
- II nagroda 2011 ( I nagroda nie przyznana)
opracowane w konsorcjum biur Atelier Loegler / Artur Jasiński i Wspólnicy, 
autor: dr inż. arch. Romuald Loegler, dr inż. arch. Artur Jasiński
współpraca: mgr inż. arch. Bartłomiej Gowin

Zobacz pozostałe projekty

GDN Dalmor_Gdynia
TYR Laboratorium_Badawcze_Muzeum_Tyrolskiego
SBK Salon_BMW_Kraków
MSL Muzeum_Solidarności
ANK_Archiwum Narodowe Kraków
CMK Centrum_Muzyki_Kraków
HAD Hydro_A'DVICE
BER'12 Ambasada_RP_Berlin
DKR Dom_Kraków
MEG Muzeum_Egipt
w górę