Akademia Rolnicza w Poznaniu
I nagroda w konkursie, opracowana w Atelier Loegler, 
autor: dr inż. arch. Romuald Loegler,
współpraca: mgr inż. arch. Krzysztof Siuta
 
 

Zobacz pozostałe projekty

DKR Dom_Kraków
NH3 Nowa_Huta_Przyszłości
TYR Laboratorium_Badawcze_Muzeum_Tyrolskiego
TSW Towarzystwo_Sportowe_Wisła - hala
MHP Muzeum Historii Polski
BER'98 Ambasada_RP_Berlin
BER'11 Ambasada_RP_Berlin
NH2 Nowa Huta Aleja Róż
ANK_Archiwum Narodowe Kraków
GDN Dalmor_Gdynia
w górę